default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
 
01.01.2018    
DeLUX-SM, s.r.o.
dodanie tovaru        
ikona pdf30x
01.01.2018 Z+M servis, spol. s r.o.       dodanie tovaru  ikona pdf30x
01.01.2018 Ivan Minárik dodanie tovaru ikona pdf30x
01.01.2018 Milsy, a.s. dodanie tovaru ikona pdf30x
01.01.2018 Tekoo Slovakia, s.r.o. dodanie tovaru ikona pdf30x
01.01.2018 Vladimír Smatana dodanie tovaru ikona pdf30x
01.01.2018 INMEDIA, spol. s r.o. zásobovanie potravín    ikona pdf30x
01.01.2018 HYZA, a.s. dodanie tovaru ikona pdf30x
01.01.2018 TOGATO, s.r.o. pranie a čistenie prádla    ikona pdf30x
01.01.2018 SPP, a.s. kúpna zmluva ikona pdf30x
12.01.2018    Autoškola Chrenko, s.r.o.     nájomná zmluva ikona pdf30x
15.01.2018  ZO OZ   kolektívna zmluva ikona pdf30x
10.04.2018 Jeel, s.r.o. odborné prehliaky a skúšky     ikona pdf30x
16.04.2018 eNFe, s.r.o. zber, preprava odpadu ikona pdf30x
30.04.2018 Ing. Michaela Petrovičová       nájomná zmluva ikona pdf30x
24.05.2018 Ing. Pavel Kvetan spracovanie osobných údajov    ikona pdf30x
25.05.2018 Ing. Ulrich Ivo spracovanie osobných údajov    ikona pdf30x
28.05.2018 TM CONSULTING, s.r.o. nájomná zmluva ikona pdf30x
10.07.2018 Tristan stav, s.r.o. zmluva o dielo ikona pdf30x
05.11.2018 ITEEX, s.r.o. zmluva o dielo ikona pdf30x
05.11.2018 EKO stavin s.r.o. oprava vstupnej podesty a balk. budovy  
ikona pdf30x
 
 
Zmluva na dobu neurčitú
01.05.2010     Spojená škola internátna                       nájomná zmluva      ikona pdf30x
06.09.2016 O2 Slovakia, s.r.o.     poskytovanie služieb     ikona pdf30x
28.09.2009 Ing. Ján Kovačik    dodanie tovaru ikona pdf30x
22.12.2015 Prvá zváračská, a.s.    poskytovanie odbornej pomoci   ikona pdf30x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery