default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
HSH, s.r.o
dodanie tovaru    
ikona pdf30x
Vladimír Smatana
dodanie tovaru
ikona pdf30x
Tekoo Slovakia, s.r.o.   
dodanie tovaru
ikona pdf30x
Milsy a.s.
dodanie tovaru
ikona pdf30x
Ivan Minárik   
dodanie tovaru  
ikona pdf30x
Torbia, s.r.o. servisné služby ikona pdf30x
Viktor Beňo kúpna zmluva ikona pdf30x
TRISTAN STAV, s.r.o.      zmluva o dielo ikona pdf30x
Messer Tatragas, s.r.o. kúpna zmluva ikona pdf30x
Ing. Rudolf Just nájomná zmluva    ikona pdf30x
SŠI, Topoľčany dodatok k zmluve    ikona pdf30x
HAS Komplex, s.r.o. zmluva o dielo ikona pdf30x
Ing. Michaela Petrovičová     nájomná zmluva ikona pdf30x
ITEEX, s.r.o zmluva o dielo ikona pdf30x
F K L a brat, spol. s.r.o zmluva o dielo ikona pdf30x
EKO stavin, s.r.o. oprava omietok budovy   ikona pdf30x
 
 
Zmluva na dobu neurčitú
Spojená škola internátna         nájomná zmluva      ikona pdf30x
O2 Slovakia, s.r.o.     poskytovanie služieb     ikona pdf30x
Ing. Ján Kovačik    dodanie tovaru ikona pdf30x
Prvá zváračská, a.s.    poskytovanie odbornej pomoci   ikona pdf30x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery