default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
01.01.2016 
HSH, s.r.o
dodanie tovaru    
ikona pdf30x
01.01.2016
Vladimír Smatana
dodanie tovaru
ikona pdf30x
01.01.2016
Tekoo Slovakia, s.r.o.   
dodanie tovaru
ikona pdf30x
01.01.2016
Milsy a.s.
dodanie tovaru
ikona pdf30x
01.01.2016 Ivan Minárik   
dodanie tovaru  
ikona pdf30x
01.01.2016  SPP, a.s., Bratislava dodávka plynu ikona pdf30x
01.01.2016    SPP, a.s., Bratislava odber el. energie ikona pdf30x
01.02.2016 Torbia, s.r.o. servisné služby ikona pdf30x
04.05.2016 Viktor Beňo kúpna zmluva ikona pdf30x
23.05.2016 SŠI, Topoľčany dodatok k zmluve    ikona pdf30x
27.06.2016 TRISTAN STAV, s.r.o.      zmluva o dielo ikona pdf30x
04.07.2016 F K L a brat, spol. s.r.o zmluva o dielo ikona pdf30x
11.07.2016 Messer Tatragas, s.r.o. kúpna zmluva ikona pdf30x
  Ing. Rudolf Just nájomná zmluva    ikona pdf30x
01.10.2016 HAS Komplex, s.r.o. zmluva o dielo ikona pdf30x
06.10.2016 Ing. Michaela Petrovičová     nájomná zmluva ikona pdf30x
12.10.2016 ITEEX, s.r.o zmluva o dielo ikona pdf30x
25.11.2016 EKO stavin, s.r.o. oprava omietok budovy   ikona pdf30x
 
 
Zmluva na dobu neurčitú
01.05.2010    Spojená škola internátna       nájomná zmluva      ikona pdf30x
06.09.2016 O2 Slovakia, s.r.o.     poskytovanie služieb     ikona pdf30x
28.09.2009 Ing. Ján Kovačik    dodanie tovaru ikona pdf30x
22.12.2015 Prvá zváračská, a.s.    poskytovanie odbornej pomoci   ikona pdf30x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery