default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc

01.01.2014    
METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
dodanie tovaru
ikona pdf30x
01.01.2014
ZSE Energia a.s. 
dodatok k zmluve
ikona pdf30x
28.01.2014
ITEEX spol. s.r.o.
zmluva o dielo
ikona pdf30x
17.02.2014
TRISTAN STAV spol. s.r.o.
oprava havar. stavu 
ikona pdf30x
20.02.2014
Ing. Ladislav Bilik
služby BOZP
ikona pdf30x
07.04.2014
ISPA, spol. s.r.o.
nájomná zmluva
ikona pdf30x
 
Centrum vedecko - tech. informácií   
účasť na projekte
ikona pdf30x
08.04.2014
SHÚ
nájomná zmluva
ikona pdf30x
30.05.2014
S2 MEDIA, s.r.o.
poskytnutie služieb
ikona pdf30x
30.05.2014
Ing. Rudolf Just
nájomná zmluva
ikona pdf30x
30.05.2014
František Kováčik
nájomná zmluva
ikona pdf30x
30.05.2014
Jaroslav Ruman
nájomná zmluva
ikona pdf30x
01.07.2014
TOPEC, a.s.
dodanie tovaru
ikona pdf30x
31.07.2014
Milsy, a.s.
dodanie tovaru
ikona pdf30x
08.08.2014
Miroslav Kyjaci jr. MÄSOVÝROBA
dodanie tovaru
ikona pdf30x
18.08.2014
Hyza, a.s.
dodanie tovaru
ikona pdf30x
31.07.2014
Tekoo, slovakia, s.r.o.
dodanie tovaru
ikona pdf30x
16.09.2014
EKO stavin, s.r.o.
dodatok k zmluve
ikona pdf30x
01.10.2014
HAS komplex, s.r.o.
zmluva o dielo
ikona pdf30x
10.10.2014
Ing. Rudolf Just
nájomná zmluva
ikona pdf30x
27.10.2014 Ing. Michaela Petrovičová
nájomná zmluva
ikona pdf30x
26.11.2014 SPP, a.s., Bratislava
dodávka elektriny
ikona pdf30x
26.11.2014 SPP, a.s., Bratislava dodávka elektriny ikona pdf30x
01.12.2014 SPP, a.s., Bratislava dodávka plynu ikona pdf30x
27.11.2014 EKO stavin, s.r.o. zmluva o dielo ikona pdf30x
27.11.2014 TRISTAN STAV, spol. s r.o. zmluva o dielo ikona pdf30x
16.12.2014 MIVASOFT, spol. s.r.o. vzdelávacie služby ikona pdf30x
 
 
Zmluva na dobu neurčitú
01.05.2010     Spojená škola internátna                       nájomná zmluva         ikona pdf30x
28.09.2009 Ing. Ján Kovačik    dodanie tovaru ikona pdf30x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery