default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služieb, ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € bez dph.

 

Úspešný uchádzač  Predmet zákazky  Hodnota zák. bez dph 
ITEEX, s.r.o., Topoľčany oprava soc. zar. - II. posch. 15 833,33 €
TRISTAN STAV s.r.o.  opr. hav. stavu soc.zar.odb.výcv.  20 708,- €
DREVOTEC, Piešťany okná IV. 10 615,- €
DREVOTEC, Piešťany balk. a vchod.dvere 5 237,38 €
DT digital s.r.o., Tešedíkovo   notebook a RAM 8GB 1 351,21 €
MESSER TATRAGAS, s.r.o. tehnické plyny 1 363,80 €
TOPEC a.s., Topoľčany chlieb a pekárenke výr. 5 010,74 €
MIROSLAV KIJACI mäso a mäsové výrobky 12 732,50 €
Milsy,a.s., BN mlieko a mliečne výrobky 9 524,26 €
Hyza a.s., Topoľčany hydina 6 000,00 €
TEKOO SLOVAKIA, s.r.o. ovocie a zelenina 7 121,43 €
DREVOTEC, Piešťany okná - chodba RŠ + ŠJ 4 928,71 €
DREVOTEC, Piešťany okná - kuchyňa 613,35 €
HAS komplex, s.r.o. služ. a tovar ochrany pred pož. 1 434,00 €
EKO stavin, s.r.o. odstr. hav. stavu okien 24 986,50 €
TRISTAN STAV, s.r.o. odstr. hav. stavu šatní a soc. zar. 29 955,00  €
EKO INVEST, Topoľčany oprava podláh, malovanie... 2 948,19 €
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery