default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti.
 
 
školský rok 2017/2018 ikona pdf30x
školský rok 2016/2017 ikona pdf30x
školský rok 2015/2016 ikona pdf30x
školský rok 2014/2015  ikona pdf30x
školský rok 2013/2014  ikona pdf30x
školský rok 2012/2013 ikona pdf30x
školský rok 2011/2012 ikona pdf30x
školský rok 2010/2011

ikona pdf30x

školský rok 2009/2010 ikona pdf30x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery