default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Štatút Rady školy pri SOŠA,Tovarnícka 1632, Topoľčany bol prerokovaný na 1. riadnom zasadnutí RŠ.
 
Funkčné obdobie členov rady školy je od 26.10.2015 do 25.10.2019.
 
Rada školy je poradným orgánom školy, ktorá sa zaoberá strategickými otázkami školy. 
 
Členovia rady školy :
 
a) zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov
1. Ing. Ingrid FÚZIKOVÁ - predsedkyňa rady školy
2. Bc. Ján REMEŇ
 
b) zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov
1. Bc. Zuzana Ducká - tajomníčka rady školy
 
c) zvolení zástupcovia za rodičov
1. Ivan BAJCÁR 
2. Eva KLAČANSKÁ 
3. Martina KOŠÍKOVÁ
 
d) zvolený zástupca za žiakov
1. Matej GOŇA
 
e) delegovaní zástupcovia NSK
1. Ing. Mária MACKOVIČOVÁ 
2. Ing. Daniela IČOVÁ 
3. Ing. Štefan MAČÁK 
4. JUDr. Karol GERHÁT 
___________________________________________________________________________
Kontakt na členov Rady školy pri SOŠA,Tovarnícka 1632, Topoľčany:
Telefonický kontakt: 038/5372837 - Ing. Ingrid Fúziková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery