default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
V školskom roku 2013/2014 sa naša škola zapojila do projektov:
 
V školskom roku 2009/2010 sa naša škola zapojila do projektov:
 
V školskom roku 2007/2008 sme sa zapojili do projektov:
 
V školskom roku 2006/2007 sme sa zapojili do projektov:
 
V školskom roku 2004/2005 sme sa zapojili do projektov:
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery