default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc

Zloženie predmetovej komisie OP v školskom roku 2018/2019:


Vedúca PK:
Ing. Ingrid Fúziková

Predmety:
DIA, DOV, EKO, ENP, FIG, GRS, HYP, CHAZ, KVE, MEC, MEA, NAM, NAT, OVY, OCR, OPH, OVO, PER,  PLI, POS, POV, PRA, PSS, PSZ, RAV, SPP, STP, STR, STT, TCK, TEM,  TME, TEC, TOP, TRV, TZV, UCT, USP, VAK, VSP, ZEL, ZAS, ZIV

Členovia komisie:
Ing. Fúziková
Ing. Hricko
Ing. Kišacová
Bc. Remeň
Bc. Kováčik
Ing. Adela Irbis
Ing. Čanigová
Ing. Katarína Vaňová
p. Ľ. Zubaj
Ing. Sileš
Mgr. Pakši
Ing. Vassová
Ing. Peter Dragula
Ing. Urbanec
Ing. Dobiáš
Ing. Michal Chlopáň

Plán práce predmetovej komisie odborných predmetov 2018/2019 ikona pdf50x

E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery