default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Učebný odbor 2423 H nástrojár
 
3-ročný učebný odbor ukončený výučným listom
 
Absolvent ovláda: 
  • sústruženie
  • frézovanie
  • opravu kovoobrábacích a tvárniacich strojov
  • opravu a ostrenie nástrojov
  • údržbu strojov a nástrojov
  • tvarovanie materiálov
  • zhotovenie technických náčrtov a skíc
  • kontrolu kvality s použitím meradiel a meracích prístrojov
  
nastrojar2016
 
Školský vzdelávací program ikona pdf50x
Školské vzdelávacie programy v plnom znení sú k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy. 
 
 
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery