default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Učebný odbor 4524 H agromechanizátor, opravár
3 - ročný učebný odbor pre chlapcov ukončený záverečnou skúškou s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu.
 
uc1
 
 
Absolvent je kvalifikovaný pracovník pri údržbe, opravách a diagnostike mechanizačných prostriedkov (traktory, nákladné automobily, samohybné stroje, stroje používané v rastlinnej výrobe).
 
Absolvent má možnosť získať zváračské oprávnenie platné i v krajinách EÚ, osvedčenie na obsluhu obilných kombajnov.
 
Odborný výcvik prebieha v zmluvných firmách: PPD Prašice, SERVIS MAN s.r.o. Topoľčany, Ematech Radošina, Sparex Slovakia spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou, PD DEVIO Nové Sady a iné.
 
 
Školský vzdelávací program ikona pdf50x
Školské vzdelávacie programy v plnom znení sú k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy. 
 
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery