default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
4 - ročný študijný odbor 4211 M 26 Záhradníctvo - sadovníctvo a krajinárska tvorba
 
Uplatnenie absolventa:
- absolvent vie vykonávať odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní záhradníckych služieb obchodného, projektového a poradenského charakteru
 
- pozná zákonitosti estetiky, sortiment kvetín a okrasných  drevín, ovláda sadovnícke úpravy, problematiku tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany okrasných rastlín proti škodlivým činiteľom, vypracúva sadovnícke plány a vie ich realizovať
 
- môže pokračovať v štúdiu na VŠ napr. krajinné inžinierstvo
  
 zahradnictvo1
 
 
Školský vzdelávací program ikona pdf50x
Školské vzdelávacie programy v plnom znení sú k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy.
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery