default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
4 - ročné štúdium 2426 K 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení ukončené maturitnou skúškou aj výučným listom, s možnosťou duálneho vzdelávania vo firme Pankl Automotive Slovakia s.r.o.
 
Absolvent je: 
  • kvalifikovaný technický pracovník
  • schopný samostatne pracovať na obrábacích strojoch a zariadeniach 
  • dokáže obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia
  • schopný obsluhovať a programovať CNC sústruhy a frézy
  • dokáže navrhovať a vytvárať technickú a výkresovú dokumentáciu

 

1cnc650

 
 
Absolvent získa: 
zváračské oprávnenie elektrickým oblúkom obalenou elektródou (Z-E1), zváračské oprávnenie elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrane plynu CO2 (Z-M1), doplnkový kurz pre rezanie kyslíko-acetylénovým plameňom (D-G2) osvedčenie platné v štátoch EÚ a v zváračskej federácii.
 
Vedomosti a zručnosti z obsluhy a programovania CNC obrábacích strojov za pomoci:
EMCO SINUMERIK OPERATE, CAD/CAM systému - EdgeCam.
Vedomosti a zručnosti z programovania zváracích robotov pomocou aplikácie ABB RobotStudio. 
 
 
Na osobný rozvoj zručností a návykov využíva externé pracoviská (Pankl Automotive Slovakia s.r.o., Welding  s.r.o.) s bohatým technickým a strojovým vybavením a vlastnou klimatizovanou učebňou.
 
Vizualizácia postupov pri SDV – zamestnávateľ / stredná odborná škola / žiak ikona pdf50x
 
 
Školský vzdelávací program ikona pdf50x
Školské vzdelávacie programy v plnom znení sú k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy.
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery