default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Nadstavbové štúdium - 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Určený je pre absolventov trojročných učebných odborov. Získajú tak možnosť dosiahnuť úplné stredoškolské vzdelanie vo svojom odbore, ukončené maturitnou skúškou, čo im dáva ešte väčšiu možnosť uplatnenia v praxi.
 
Školský vzdelávací program ikona pdf50x
Školské vzdelávacie programy v plnom znení sú k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy.
 
 
 
Prihláška na nadstavbové štúdium ikona word2010x ikona pdf50x

1. Vyplňte prihlášku na nadstavbové štúdium.
2. Prihláška musí byť potvrdená lekárom, že ste schopní štúdia.
3. Priložte kópiu výučného listu, ak ste ukončili štúdium v minulom roku alebo
    v predchádzajúcich rokoch.
4. Doručte prihlášku osobne alebo poštou do školy do 31. mája.
 
 
Podmienky a kritériá prijímacieho konania ikona pdf50x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery