default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc

METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
dodanie tovaru
ikona pdf30x
ZSE Energia a.s. 
dodatok k zmluve
ikona pdf30x
ITEEX spol. s.r.o.
zmluva o dielo
ikona pdf30x
TRISTAN STAV spol. s.r.o.
oprava havar. stavu 
ikona pdf30x
Ing. Ladislav Bilik
služby BOZP
ikona pdf30x
ISPA, spol. s.r.o.
nájomná zmluva
ikona pdf30x
Centrum vedecko - tech. informácií   
účasť na projekte
ikona pdf30x
SHÚ
nájomná zmluva
ikona pdf30x
Messer Tatragas, spol. s.r.o.
rámcová kúpna zmluva 
ikona pdf30x
S2 MEDIA, s.r.o.
poskytnutie služieb
ikona pdf30x
Ing. Rudolf Just
nájomná zmluva
ikona pdf30x
František Kováčik
nájomná zmluva
ikona pdf30x
Jaroslav Ruman
nájomná zmluva
ikona pdf30x
TOPEC, a.s.
dodanie tovaru
ikona pdf30x
Milsy, a.s.
dodanie tovaru
ikona pdf30x
Miroslav Kyjaci jr. MÄSOVÝROBA
dodanie tovaru
ikona pdf30x
Hyza, a.s.
dodanie tovaru
ikona pdf30x
Tekoo, slovakia, s.r.o.
dodanie tovaru
ikona pdf30x
MIVASOFT
učebné pomôcky
ikona pdf30x
EKO stavin, s.r.o.
dodatok k zmluve
ikona pdf30x
HAS komplex, s.r.o.
zmluva o dielo
ikona pdf30x
Ing. Rudolf Just
nájomná zmluva
ikona pdf30x
Ing. Michaela Petrovičová
nájomná zmluva
ikona pdf30x
SPP, a.s.
dodávka elektriny
ikona pdf30x
SPP, a.s. dodávka elektriny ikona pdf30x
SPP, a.s. dodávka plynu ikona pdf30x
EKO stavin, s.r.o. zmluva o dielo ikona pdf30x
TRISTAN STAV, spol. s r.o. zmluva o dielo ikona pdf30x
MIVASOFT, spol. s.r.o. vzdelávacie služby ikona pdf30x
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. dodanie tovaru ikona pdf30x
DeLUX-SM, s.r.o. dodanie tovaru ikona pdf30x
 
 
Zmluva na dobu neurčitú
Spojená škola internátna                       nájomná zmluva         ikona pdf30x
Ing. Ján Kovačik    dodanie tovaru ikona pdf30x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery