default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
autoškola Chrenko, s. r. o. 
inštruktorské práce 
ikona pdf30x
autoservis JAKUB
prenájom autocvičiska
ikona pdf30x
ZSE Energia, a.s.
združená dodávka plynu
ikona pdf30x
SHÚ
nájomná zmluva
ikona pdf30x
ISPA, spol. s r. o.
nájomná zmluva
ikona pdf30x
Ing. Ladislav Bilik
BOZP
ikona pdf30x
Jaroslav Ruman
prenájom
ikona pdf30x
František Kovačik
prenájom
ikona pdf30x
Jaroslav Ruman
prenájom
ikona pdf30x
TOGATO  s.r.o.
pranie a čistenie prádla
ikona pdf30x
KG-KANS
dodávka tonerov
ikona pdf30x
AnmarComp, Topoľčany
dodávka renov. tonerov
ikona pdf30x
TRISTAN STAV s.r.o.
zmluva o dielo
ikona pdf30x
Milsy a.s.
zásobovanie mliekom
ikona pdf30x
Hyza a.s.
zásobovanie hydinou
ikona pdf30x
Anton Kardoš
zásobovanie
ikona pdf30x
Marek Chmelár
zásobovanie mäsom
ikona pdf30x
Anton Kardoš
zásobovanie
ikona pdf30x
Tekoo Slovakia s.r.o.
zásobovanie
ikona pdf30x
TOPEC a.s.
zásobovanie
ikona pdf30x
ITEEX s.r.o.
zmluva o dielo
ikona pdf30x
HASkomplex, s.r.o.,
služby PO
ikona pdf30x
Ing. Michaela Petrovičová
prenájom miestnosti
ikona pdf30x
MiTo - oil
zber odpadu (VŽP)
ikona pdf30x
Ing. Rudolf Just
prevádzkovanie automatu
ikona pdf30x
Metro cash & carry SR, s.r.o. 
kreditný predaj
ikona pdf30x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery