default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služieb.

 

Úspešný uchádzač Predmet zákazky  Hodnota zák. bez dph 
Ing. Ladislav Bilik, Topoľčany   služby v oblasti BOZP 696,00 €
KG-Kans, opoľčany tonery 1 000,00 €
Anmar Comp, Topoľčany tonery 1 000,00 €
De Lux, Vráble čistiace prostriedky 1 300,00 €
TOGATO s.r.o., Topoľčany pranie prádla 400,00 €
TRISTAN STAV, s.r.o. oprava soc. zariadenia 18 997,80 €
TOPEC a.s., Topoľčany chlieb a pek.výrobky 2 618, €
A. Kardoš, Topoľčany ostatné potraviny 6 306,00 €
A. Kardoš, Topoľčany mrazené potraviny 430,00 €
TEKOO SLOVAKIA, s.r.o. ovocie a zelenina 7 410,00 €
HYZA, a.s., Topoľčany hydina 2 900,00 €
Milsy, a.s., Topoľčany mieko a mliečne výrobky 3 731,00 €
M. Chmelár, Práznovce mäso a mäsové výrobky 8 920,00 €
KG-KANS, Topoľčany kancelárske prostriedky 726,60 €
TRISTAN STAV, s.r.o. maliar. práce v kuchyni 4 496,49 €
ITEEX, s.r.o., Topoľčany havar. stav kanaliz. 7 498,35 €
HAS komplex, s.r.o. služby a tovar (PO) 717,00 €
DREVOTEC, Piešťany okná 1 923,81 €
TRISTAN STAV, s.r.o. úprava interiéru - internát   3 498,50 €
DREVOTEC, Piešťany okná II. 6 697,37 €
METRO, s.r.o., Nitra ostatné potraviny 8 000,00 €
TELVIS Slovakia otváranie elektr. zámku 613,00 €
DREVOTEC, Piešťany okná III. 12 031,26 €

 

 

 

E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery