default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Zloženie predmetovej komisie OP  v školskom roku 2017/2018:

Vedúca PK: Ing. Ingrid Fúziková

Predmety:
DIA, DOV, EKO, FIG, GRS, CHZ, KVE, MEC, NAM, MEA, OVY, OCR, OVO, PER,  POS, POV, PRA, PSS, PSZ, RAV, SAT, STT, STZ, STR, SZP, TCK, TEM,  TME, TEC, TOP, TRV, TZV, UCT, USP, VAK, ZEL, ZKE, ZAS, ZIV, INP, HYP
 
Členovia komisie:

Ing. Fúziková 
Ing. Čaniga, PhD.
Ing. Kišacová
Bc. Remeň
Bc. Kováčik
Ing. Irbis
Ing.Čanigová
Ing. Hricko
p. Zubaj
Ing. Sileš
Mgr. Pakši
p. Varga
Ing.Vassová
Ing. Urbanec
Ing. Dobiáš
Ing. Chlopáň
Ing. Dragula

 

Plán práce pre školský rok 2017/2018 ikona pdf50x

E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery