default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Učebný odbor 4571 H záhradník
Absolvent 3 - ročného učebného odboru je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať základnú údržbu, nastavovanie a obsluhu strojov a zariadení používaných pri príprave pôdy, výsadbách, pestovaní, ošetrovaní a zbere záhradníckych plodín, množenie, výsadbu, ošetrovanie, hnojenie a ochranu pred škodlivými činiteľmi záhradníckych plodín pestovaných pod sklom, fóliou a vo voľnej pôde, sadové úpravy a ich údržbu, vykonávať práce pri pestovaní kvetov, okrasných a ovocných drevín, výsadbe, ošetrovaní, údržbe zelene, zhotovovaní viazacích výrobkov, realizácii parkových úprav, chovať včely rôznymi spôsobmi, vykonávať práce pri výrobe, získavaní a spracovaní včelích produktov.
 
uc2
 
Absolvent ovláda základné technologické zásady pri spracovaní hrozna, výrobe, a ošetrovaní vína, vrátane jeho expedície. Využíva svoje vedomosti, znalosti a skúsenosti v obchodných činnostiach v súvislosti s organizáciou  a predajom, expedíciou záhradníckeho materiálu a plodín, ovocia, medu, hrozna a vína.
 
Možnosti uplatnenia: v štátnych a súkromných záhradníckych podnikoch, v predajniach záhradníckeho charakteru a vo veľkoobchodoch záhradníckych produktov a mateiálov, v zeleninárstve, v ovocinárstve a včelárstve, v kvetinárstve, v škôlkárstve, v oblasti sadovníckych parkových úprav, vinohradníckych a vinárskych firmách, je pripravený kvalifikovane vykonávať viazacie a aranžérske práce. 
 
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery