default_mobilelogo

skola6

Celkové výsledky prijímacích skúšok zo dňa 13.5. 2019 a 16.5. 2019 ikona pdf30x
„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Naša škola sa zapája do projektov, v rámci ktorých získava množstvo nových učebných pomôcok. V minulom školskom roku skončil projekt Škola nového milénia. V rámci tejto aktivity boli zmodernizované odborné učebne, zvýšila sa frekvencia používania didaktickej techniky, a tým sa vyučovanie jednotlivých predmetov stalo pre žiakov názornejšie, pútavejšie a vytvoril sa väčší priestor pre samotnú kreativitu žiakov.
 
Vyučujúci v jednotlivých predmetoch skvalitňujú vyučovací proces tvorbou nových učebných textov, prípravou prezentácií a pracovných listov, zavádzaním projektového vyučovania. V tomto školskom roku  sa  škola zapojila do dvoch nových projektov: Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a Moderné vzdelávanie - brána poznania. Projekty sú financované zo zdrojov ESF. Tieto finančné zdroje škole pomáhajú modernizovať  výchovno - vzdelávaci proces.
 
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery