default_mobilelogo

skola6

Celkové výsledky prijímacích skúšok zo dňa 13.5. 2019 a 16.5. 2019 ikona pdf30x
„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Žiaci učebných odborov získali šesťkrát prvé miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky v orbe. Študenti sa aktívne zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti. Máme niekoľko úspešných riešiteľov v krajských aj celoslovenských kolách. Zapájame sa do súťaži Matematický klokan a Olympiáda ľudských práv.
 
Veľkou tradíciou našej školy je súťaž Mladý eko-farmár, ktorá vznikla na pôde našej školy ako súťaž Čo vieš o mlieku. Študenti súťažia v odborných vedomostiach o mlieku, v strojovom dojení, v degustácií mlieka, v chemických laboratórnych rozboroch mlieka. Úspešne postupujú aj do celoslovenského súťažného kola.
 
Bodovali sme aj v súťaži Naj agro dievča v Nitre. Naša absolventka Karin Kôpková získala titul Naj agro dievča Slovenska. Zaujala nielen svojou krásou, ale najmä zanietenosťou pre poľnohospodárstvo.  Prvé miesto získala u odbornej poroty,  aj v hlasovaní novinárov a laickej verejnosti na internete.
 
V tomto ale aj minulom školskom roku naši žiaci siahli aj na popredné umiestnenia v programovaní CNC strojov. Ľuboš Chrenko získal 1. miesto v programovaní CNC strojov stredných odborných škôl vo Vrábľoch. 
 
V súťaži Mladý zvárač, ktorá sa konala pod záštitou MŠ SR a NSK Nitra v Tlmačoch, získal Vladimír Okša 3. miesto. Pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa v areáli Agrokomplexu v Nitre  zúčastňujeme stretnutia stredoškolskej mládeže, ktoré je  spojené s predajnou výstavou výrobkov žiakov stredných odborných škôl. Na škole sa každoročne koná výstava ovocia a zeleniny z produktov záhrad našich žiakov a zamestnancov.
  
Už tradične sa zúčastňujeme celoslovenských Dní poľa v Dvoroch nad Žitavou, kde si žiaci radi zasúťažia v slalome so 150-koňovým traktorom. Úspechy získavame aj v športových súťažiach, vo volejbale, basketbale, stolnom tenise a futbale. Na škole prebieha školská florbalová liga, ktorá vypĺňa žiakom voľný čas cez veľké prestávky.
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery