default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Vážení rodičia, priatelia a partneri školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie  SRRZ – RZ pri Strednej odbornej škole agrotechnickej. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno: SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole agrotechnickej 
Sídlo: Topoľčany, 955 01, Tovarnícka 1632/61
Právna forma: občianske združenie
IČO: 173196172802 
 
Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, konkrétne na:
 
  • skvalitnenie materiálno - technického vybavenia školy na úseku praktického vyučovania
  • ocenenia žiakov za ich aktivity a prospech
  • odborné exkurzie pre žiakov
  • kultúrne aktivity pre žiakov
  • náklady žiakov na súťaže a reprezentáciu školy
 
O čerpaní prostriedkov získaných z 2% budete priebežne informovaní na webovej stránke školy. Za poukázanie 2% z daní vám týmto vopred ďakujeme!
 
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.
 
1. AK STE ZAMESTNANÍ A NEPODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI:
- požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2019 a tiež, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane do 15.2. 2019
- vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane
- obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4. 2019
 
2. FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMÉ:
- vypočítajte si 2% z dane z príjmov
- vyplňte príslušný formulár daňového priznania
- riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31.3. 2019 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň
 
3. Ak ste osoba, ktorá odpracovala minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať 3% z dane:
Ak spĺňate túto podmienku, môžete vyplniť potvrdenie na www.rozhodni.sk
 
4. PRÁVNICKÉ OSOBY:
Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 31.03.2019, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5% na verejnoprospešný účel. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.
 
 
Tlačivo ikona pdf50x  Potvrdenie ikona pdf50x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery