default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Dňa 6.3. 2019 sa na našej škole konal v poradí druhý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. V tento deň našu školu navštívili deviataci aj so svojimi rodičmi so širokého okolia.
 
 • dod201900003
 • dod201900004
 • dod201900006
 • dod201900008
 • dod201900009
 • dod201900010
 • dod201900011
 • dod201900012
 • dod201900014
 • dod201900015
 • dod201900016
 • dod201900018
 • dod201900019
 • dod201900020
 • dod201900021
 • dod201900022

 • dod201900001
 • dod201900002
 • dod201900005
 • dod201900007
 • dod201900013
 • dod201900017

E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery