default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
ISPA spol. s.r.o.  prenájom pozemkov  ikona pdf30x
Miroslav Kováč MS KOV kúpna zmluva ikona pdf30x
Ing. Ladislav Bilik BOZP ikona pdf30x
SHÚ prenájom pozemkov ikona pdf30x
František Kovačik nájomná zmluva ikona pdf30x
PSS a.s. nájomná zmluva ikona pdf30x
SPP zmluva o dodávke elektriny  ikona pdf30x
Ing. Rudolf Just nájomná zmluva ikona pdf30x
Ing. Rudolf Just nájomná zmluva ikona pdf30x
Milsy a.s. zásobovanie mliekom ikona pdf30x
HYZA a.s. zásobovanie hydinou ikona pdf30x
Anton Kardoš zásobovanie ikona pdf30x
Marek Chmelár zásobovanie mäsom ikona pdf30x
Anton Kardoš zásobovanie ikona pdf30x
TEKOO SLOVAKIA, s.r.o. zásobovanie ikona pdf30x
TOPEC a.s. zásobovanie ikona pdf30x
Marek Chmelár dodatok k rámcovej zmluve ikona pdf30x
Ing. Rudolf Just nájomná zmluva ikona pdf30x
Ing. Michaela Petrovičová    nájomná zmluva ikona pdf30x
ITEEX, s.r.o. zmluva o dielo ikona pdf30x
Ing. Imrich Chrenko inštruktorské práce ikona pdf30x
SŠI, Topoľčany  zmluva o stravovaní ikona pdf30x
Detský domov, Topoľčany  zmluva o stravovaní ikona pdf30x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery