default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Ing.Imrich Chrenko prenájom priestorov ikona pdf30x
Coca Cola Baverages prevádzka automatu ikona pdf30x
MŠ SR poskytnutie nenávrat. fin.príspevku ikona pdf30x
SŠI Ing. Lýdia Ondrejková stravovanie pre žiakov ikona pdf30x
Universal service prevádzka automatu ikona pdf30x
SPV Bc. Margita Mesárošová   vypožičané priestory ikona pdf30x
SŠI Ing.Lýdia Ondrejková prenájom priestorov ikona pdf30x
František Kovačik prevádzka dielne ikona pdf30x
ISPA, spol. s.r.o. prenájom pozemkov ikona pdf30x
SHÚ prenájom pozemkov ikona pdf30x
ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany bezplatný prenájom ikona pdf30x
Ing.Ladislav Bilik BOZP ikona pdf30x
EKO stavin, s.r.o. zmluva o dielo ikona pdf30x
ZSE dodávke elektriny + dodatok ikona pdf30x
Universal service prevádzka automatu ikona pdf30x
Topec a.s. zásobovanie ikona pdf30x
Milsy a.s. zásobovanie ikona pdf30x
Anton Kardoš zásobovanie ikona pdf30x
Marek Chmelár zásobovanie ikona pdf30x
Anton Kardoš zásobovanie ikona pdf30x
Universal service uskladnenie tovaru ikona pdf30x
Coca - Cola, HBC,s.r.o. skončenie platnosti zmluvy ikona pdf30x
TEKOO, Slovakia zásobovanie ikona pdf30x
Mgr. Viera Miklášová stravovanie pre žiakov ikona pdf30x
Job consulting prenájom priestorov ikona pdf30x
Universal service prevádzka automatu ikona pdf30x
HAS KOMPLEX protipožiarna ochrana ikona pdf30x
STYLERIDE, Samuel Trepáč   rekonštrukcia strešného plášťa ikona pdf30x
SPP, a.s. dodávka plynu ikona pdf30x
ISPA, spol. s.r.o. prenájom pozemkov ikona pdf30x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery