default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služieb.

 

Úspešný uchádzač Predmet zákazky Hodnota zák. bez dph
Ing. Ladislav Bilik, Topoľčany  BOZP 696,00 €
MESSER TATRAGAS, Bratislava   kyslík, CO, CO2 podľa odobratého plynu
Lestech, Vozokany 62 traktorová kosačka 2 090,--€
REGST - Nové Mesto oprava reg. stanice plynu 195,00 €
Maco Miloš, Nové Mesto kalibrácia detek. plynu 120,95 €
SPP Žilina elektrická energia podľa spotrebov. kWh
HYZA a.s. hydina 3 532,--€
Marek Chmelár mäso 7 907,50 €
Milsy a.s., BN mlieko, mliečne výrobky 4 108,35 €
Topec a.s. chlieb pekárenské výrobky  2 708,95 €
Anton Kardoš, Topoľčany mrazené potraviny 329,15 €
Anton Kardoš, Topoľčany ostatné potraviny 6 329,15 €
TEKOO SLOVAKIA, s.r.o. ovocie, zelenina 5 560,90 €
KG – KANS, Miroslav Gieci kancel. prostriedky 701,68 €
BiIlik, spol. s.r.o., Topoľčany zvar. materiál 619,66 €
ITEEX, s.r.o., Topoľčany oprava. soc. zariadení 17 683,5 €
TELVIS SLOVAKIA TKT rozšírenie kamer. systému 1 160,00 €
JEEL, Gorkého 14, Sliač oprava bleskozvodu 6 498,6 €
TOKOV s.r.o., Topoľčany materiál na zváranie 1 000,00 €
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery