default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služieb.
 
 
Úspešný uchádzač
Predmet zákazky
Hodnota zák. bez dph
EKO stavin s.r.o., Topoľčany  fasáda + strecha  72 035,41 €
Ing. Ladislav Bilik, Topoľčany BOZP 696,00 €
MK hlas s.r.o., Sabinov školský rozhlas 2 051,41 €
TEKOO SLOVAKIA s.r.o. ovocie, zelenina 7 286, 60 €
MILSY a.s., BN mlieko, mliečne výrobky 5 720,40 €
Marek Chmelár, Práznovce mäso, mäsové výrobky 9 901,00€
Topec a.s., Topoľčany chlieb, pekár. výrobky 5 160,38 €
Anton Kardoš, Topoľčany hydina, mrazené výrobky   8 012,30 €
Anton Kardoš, Topoľčany ostatné výrobky 8 799,90 €
HAS Komplex, s.r.o.    služby PO 717,00 €
TELVIS SLOVAKIA, Topoľčany   kamerový systém 2 902,00 €
TELVIS SLOVAKIA, Topoľčany video vrátnik 317,00 €
Samuel Trepáč, Topoľčany rekonštrukcia strechy 13 128,00 €
De lux, Vráble čistiace prostriedky 1800,00 €
EKO TERM SERVIS s.r.o. meranie emisií 300,00 €
TELESYS SLOVAKIA s.r.o. plynový varný kotol 3 536,00 €
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery