default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
3.1.2012  STK, Topoľčany   STK a emisné kontroly vozidiel     
17.1.2012    Delux SM s.r.o., Vráble   čistiace prostriedky 152,93 €
30.1.2012 OÚ Bojná skládka odpadu odpad  
12.3.2012 Delux SM s.r.o., Vráble čistiace prostriedky 112,16 €
30.4.2012 Delux SM s.r.o., Vráble čistiace prostriedky 154,87 €
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery