default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Triedny učiteľ: Mgr. Veronika Holienčínová
Odbor: 4524 H agromechanizátor, opravár
Počet žiakov: 17
 
1.   Balaj Martin
2.   Belohorec Dávid
3.   Ďurech Patrik
4.   Fatura Vladimír
5.   Jurenka Anton
6.   Kollár Peter
7.   Korec Andrej
8.   Krasňanský Kristián
9.   Kunkel Eduard
10. Langer Ľuboš
11. Macko Erik
12. Nižňanský Matúš
13. Pánik Denis
14. Stolár Pavol
15. Turóczi Martin
16. Vaňovič Róbert
17. Záhumenský Martin
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery