default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
 
Triedny učiteľ: Mgr. Dagmar Lojková
Odbor: 4524 H 00 agromechanizátor, opravár
Počet žiakov: 13

1.   Bednár Damián
2.   Božik Dávid
3.   Divéky Jakub
4.   Dolný Dominik
5.   Facinik Matúš
6.   Gregorík Samuel
7.   Hudec Peter
8.   Kováč Rastislav
9.   Modory Adrián
10. Mondok Matej
11. Pauko Milan
12. Piešťanský Jakub
13. Račko Jakub
 
Odbor: 2423H 00 nástrojár
Počet žiakov: 10
 
1.   Godál Peter
2.   Gregor Peter
3.   Karásek Matúš
4.   Kerek Marián
5.   Kvasnica Dušan
6.   Mencel Martin
7.   Miksa Jaroslav
8.   Pilip Kristián
9.   Síleš Miroslav
10. Varinský Peter
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery