default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
 
Triedny učiteľ: Mgr. Peter Pavlovič
Odbor: 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Počet žiakov: 14

1.   Bielich Samuel
2.   Gašparík Nikolas
3.   Halámek Lukáš
4.   Jamrich Marek
5.   Jaššák Adrián
6.   Kadvan Milan
7.   Kišac Dominik
8.   Korman Kristián
9.   Kováč Martin
10. Lacena Patrik
11. Lošonci Tomáš
12. Markovič Kristián
13. Pavlik Samuel
14. Šmatlák Kristián

Odbor: 4210 M 16 agropodnikanie - pestovateľstvo
Počet žiakov: 17

1.   Bajcárová Kristína
2.   Cíchová Viktória
3.   Dilongová Monika
4.   Ďurmek Ján
5.   Fiala Michal
6.   Jančovič Marek
7.   Junásová Silvia
8.   Klucha Karol
9.   Korec Ondrej
10. Krajčovič Jakub
11. Kreneková Ivana
12. Krošlák Karol
13. Kunovský Ivan
14. Melicher Matej
15. Mendel Ivan
16. Vančo Lukáš
17. Vaňovič Richard
 
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery