default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Triedny učiteľ: Ing. Ján Hricko
Odbor: 4572 F 00 poľnohospodárska výroba
Počet žiakov: 12
 
1.   Baláž Maroš
2.   Beniak Matúš
3.   Herda Ján
4.   Hunka Martin
5.   Karvay Erik
6.   Karvayová Viktória
7.   Kotlár Matúš
8.   Kotlár Nikolas
9.   Krška Kristián
10. Stolár Miroslav
11. Sýkora Dávid
12. Žák Lukáš
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery