default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Triedny učiteľ: Ing. Kvetoslava Vassová
Odbor: 4210 M agropodnikanie, pestovateľstvo
Počet žiakov: 11
 
1.   Belanský Juraj
2.   Ducký Radoslav
3.   Hlbočanová Barbora
4.   Chrkavý Matúš
5.   Kocúrová Žaneta
6.   Kováč Filip
7.   Kováč Filip
8.   Mišík Jozef
9.   Ručkay Marek
10. Šimko Jozef
11. Vrábel Ondrej
 
Odbor: 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Počet žiakov: 8
 
1. Bajcár Dominik
2. Hula Ivan
3. Mikula Daniel
4. Olbert Adam
5. Paulen Marek
6. Poništ Samuel
7. Smatana Filip
8. Viater Peter
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery