default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
1.   Bencková Monika, Mgr., MAT, FYZ
2.   Čaniga Róbert, Ing., PhD., odborné predmety ŽIV, INF
3.   Čanigová Iveta, Ing., odborné predmety RAV
4.   Dobiaš Peter, Ing., majster OV
5.   Dragula Peter, Ing., odborné strojárske predmety
6.   Fúziková Ingrid, Ing., odborné predmety RAV
7.   Holienčínová Veronika, Mgr., NEJ, OBN
8.   Horilová Jana, PhDr., PED, PSY
9.   Hricko Ján, Ing., odborné predmety ŽIV
10. Chlopáň Michal, Ing., odborné strojárske predmety
11. Irbis Adela, Ing., majster OV
12. Kišacová Anna, Ing., odborné predmety ŽIV, NEJ
13. Kovačik Milan, Bc., majster OV
14. Krošláková Markéta, Mgr., MAT
15. Lojková Dagmar, Mgr., CHE, BIO
16. Majerčinová Eva, Mgr., ANJ, SJL, DEJ
17. Pakši Jozef, Mgr., majster OV
18. Pavlovič Peter, Mgr., TSV
19. Remeň Ján, Bc., majster OV
20. Síleš Jozef, Ing., odborné predmety poľnohospodárskej mechanizácie
21. Silová Iveta, Mgr., vychovávateľka
22. Streicherová Mária, Mgr., SJL, DEJ
23. Šrámek Marek, Mgr., NBK
24. Urbanec Milan, Ing., odborné ekonomické predmety
25. Vassová Kvetoslava, Ing., odborné predmety RAV
26. Vlková Mariana, Mgr., ANJ
27. Varga Jozef, majster OV
28. Zubaj Lubomír, majster OV
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery