default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
1.   Danišová Božena, kuchárka
2.   Danišová Božena, kuchárka
3.   Danišová Eva, upratovačka
4.   Ducká Zuzana, Bc., účtovníčka
5.   Gogová Helena, kuchárka
6.   Holienčínová Marta, pomocná kuchárka
7.   Junasová Zuzana,  účtovníčka, sekretárka
8.   Jurčo Vojtech, školník, údržbár
9.   Kopecká Monika, vedúca školskej jedálne
10. Kubričanová Emília, upratovačka
11. Marková Stanislava, pomocná vychovávateľka
12. Mažári Miroslav, správca IKT, správca siete
13. Pavlíček Ľubomír, kotolník, údržbár
14. Vinklerová Božena, hlavná kuchárka
15. Vinklerová Kristína, Ing., vedúca TEČ, ekonómka, personálna a mzdová účtovníčka,
16. Zubajová Lucia, upratovačka
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery