default_mobilelogo

skola6

jedal300x
 
dsv300px
  
proeumodvzd
 
florbal
 
int 2017 1
 
edu300x
 
unsk1
 
opspc
 
matura300x
 
portalvs300x
 
progecad300x
Zloženie PK VVP: vedúca:Mgr. Dagmar Lojková

stáli členovia:
 
Ing. Róbert Čaniga, PhD.
Mgr. Mária Streicherová
Mgr. Eva Majerčinová
Mgr. Monika Bencková
Mgr. Veronika Holienčínová
Mgr. Peter Pavlovič
Mgr. Izabela Hanzalíková

nestáli členovia:

Mgr. Dagmar Jurkovičová
PhDr. Jana Bohilová
 
Predmety patriace do PK:

slovenský jazyk a literatúra SJL
anglický jazyk ANJ, 1AJ
nemecký jazyk NEJ, 1NJ
dejepis DEJ
občianska náuka OBN
náboženstvo NBK
etická výchova ETV
biológia a ekológia BIE
biológia BIO
chémia CHE
fyzika FYZ
informatika INF
matematika MAT
telesná a športová výchova TSV
 
Plán práce pre školský rok 2016/2017 ikona pdf50x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery