default_mobilelogo

skola6

jedal300x
 
dsv300px
  
proeumodvzd
 
florbal
 
int 2017 1
 
edu300x
 
unsk1
 
opspc
 
matura300x
 
portalvs300x
 
progecad300x
 Plán exkurzií PK všeobecnovzdelávacích predmetov na šk. rok 2016/2017

1. ročníky – SJL, DEJ, BIE

1. Cieľ: Návšteva historického mesta Nitra – Poznaj minulosť, aby si pochopil prítomnosť, náplň: 1. Hrad – jeho história a pamiatky Nitry, 2. Návšteva poľnohospodárskeho múzea, termín: september 2016, zodpovedá: vyučujúci DEJ v I. roč.

2. Cieľ: Tríbečská knižnica Topoľčany – exkurzné vyučovanie v okresnej knižnici v rámci  SJL  - priebežne

3. Cieľ: Gardenia Nitra a Mladý tvorca, náplň: Výstava rastlín, bonsajov, zodpovedá: vyučujúci BIE, SJL, termín: apríl 2017

4. Cieľ: Tropicarium a oceonárium Budapešť, náplň: tropická rastlinná ríša, podmorský svet,  historická Budapešť, zodpovedá: vyučujúci BIE, DEJ, termín – jún 2017

5. Cieľ: Náučný chodník Kulháň alebo Tribečský náučný chodník Náplň: enviromentálna výchova, zodpovedá: vyučujúci BIE, termín – jún 2017

6. Cieľ: Valy Bojná – Dejiny Slovenska Náplň: Návšteva Múza Bojná a archeologického náleziska Valy , geocasching Zodpovedá: vyučujúci DEJ a BIE, termín: október 2016

2. a 3. ročníky – SJL, DEJ, BIE, TSV, NEJ  

1. Cieľ :  Zdokonaľuj si jazyk v krajine hovoriacej nemecky, náplň: Viedeň – Deň múzeí, termín: október 2016, zodpovedá: vyučujúca NEJ a BIE  podľa záujmu žiakov a tr. učiteľov

2. Cieľ: Divadelné predstavenie, Nitra, Zvolen, Bratislava Termín: celoročne, zodpovedná: Mgr. Streicherová

3. Cieľ: Orava – Oswieczim – exkurzné vyučovanie DEJ a SJL Náplň: návšteva Oswieczimu – DEJ, Orava – Kubín – SJL, termín:  priebežne, zodpovedá: vyučujúca DEJ a tr. uč. 1. - 4. ročníkov výber žiakov z celej školy podľa záujmu.

4. Cieľ: Martin – centrum Matice slovenskej, náplň: 1. Návšteva Matice slovenskej, 2. Návšteva lit. Múzea a Národného cintorína, 3. Múzeum M. Benku, 4. Národopisné múzeum, termín : október alebo jún šk.rok 2016/2017, zodpovedá: vyučujúci SJL v 3. ročníkoch

5. Cieľ: Návšteva dopoludňajšieho divadelného predstavenia podľa ponuky CK pri Divadle A. Bagara v Nitre Termín: priebežne podľa ponuky CK počas šk. roka a platí i pre IV. ročníky SJL – exkurzné vyučovanie, zodpovedá: vyučujúci SJL a vedúca PK

6. Cieľ: Návšteva Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice, zodpovedná: Mgr. Bencková, Lojková

4. ročníky  - SJL

Cieľ: Divadelné predstavenie v Nitre podľa záujmu žiakov, návšteva ND a Devína v Bratislave. VAPAC – Bratislava – prezentácia vysokých škôl a ponuky práce Podľa záujmu žiakov navštívime v rámci exkurzného vyučovania zo SJL aspoň 2 divadelné predstavenia počas šk. roku v Nitre a okolitých mestách. V rámci ETV, DEJ, OBN, v I. a II. a III. ročníkoch navštívime niekoľkokrát  Galériu v Topoľčanoch a zúčastníme sa výstav organizovaných mestom Topoľčany.

Zodpovedný: vedúca PK VVP Mgr. Lojková

 

Plán exkurzií PK OP v školskom roku 2016/2017


Agrosalón Nitra, Agrofilm Nitra, Záhradkár – Trenčín, Návšteva náučného chodníka Kulháň, SPÚ Nitra -  chov koní, Deň poľa (podľa aktuálnej ponuky), Gardenia Nitra, Flóra Bratislava, Súkromná farma Hamara Janova Ves, Žrebčín Topoľčianky, Bioplynová stanica PD Chynorany, Kompostáreň Topoľčany, PPD Prašice, Pneusej Hlohovec,  Prvá zváračská Bratislava, ABB Bratislava - deň otvorených dverí, Strojársky veľtrh Nitra, Baňa Nováky, Ovocné sady a vinohrady PD Čachtice, Farma Charolais Podkylava

 

Iné exkurzné vyučovanie – podľa aktuálnej príležitosti, v prípade že táto bude v súlade s tematickými plánmi jednotlivých členov PK OP, Pivovar Urpín, Banská bystrica, Agropartner Plavecké Podhradie.

E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery