default_mobilelogo

skola6

jedal300x
 
dsv300px
  
proeumodvzd
 
florbal
 
int 2017 1
 
edu300x
 
unsk1
 
opspc
 
matura300x
 
portalvs300x
 
progecad300x
Učebný odbor 2423 H nástrojár
3-ročný učebný odbor ukončený výučným listom absolvent ovláda:
 
  • sústruženie
  • frézovanie
  • opravu kovoobrábacích a tvárniacich strojov
  • opravu a ostrenie nástrojov
  • údržbu strojov a nástrojov
  • tvarovanie materiálov
  • zhotovenie technických náčrtov a skíc
  • kontrolu kvality s použitím meradiel a meracích prístrojov

  

nastrojar2016
 
Školský vzdelávací program ikona pdf50x
Školské vzdelávacie programy v plnom znení sú k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy. 
 
 
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery