default_mobilelogo

skola6

jedal300x
 
banner skoly internet finall300
 
proeumodvzd
 
florbal
 
int 2017 1
 
edu300x
 
unsk1
 
opspc
 
matura300x
 
portalvs300x
 
progecad300x
4 - ročné štúdiu ukončené maturitnou skúškou aj výučným listom, s možnosťou duálneho vzdelávania vo firme Pankl Automotive Slovakia s.r.o.
 
Absolvent je: 
  • kvalifikovaný technický pracovník
  • schopný samostatne pracovať na obrábacích strojoch a zariadeniach 
  • dokáže obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia
  • schopný obsluhovať a programovať CNC sústruhy a frézy
  • dokáže navrhovať a vytvárať technickú a výkresovú dokumentáciu

prog1

 
 
Absolvent získa: 
zváračské oprávnenie elektrickým oblúkom obalenou elektródou (Z-E1), zváračské oprávnenie elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrane plynu CO2 (Z-M1), doplnkový kurz pre rezanie kyslíko-acetylénovým plameňom (D-G2) osvedčenie platné v štátoch EÚ a v zváračskej federácii.
 
Vedomosti a zručnosti z obsluhy a programovania CNC obrábacích strojov za pomoci:
EMCO SINUMERIK OPERATE, CAD/CAM systému - EdgeCam.
Vedomosti a zručnosti z programovania zváracích robotov pomocou aplikácie ABB RobotStudio.
 
prog2
 
 
Na osobný rozvoj zručností a návykov využíva externé pracoviská (Pankl Automotive Slovakia s.r.o., Welding  s.r.o.) s bohatým technickým a strojovým vybavením a vlastnou klimatizovanou učebňou.
 
Vizualizácia postupov pri SDV – zamestnávateľ / stredná odborná škola / žiak ikona pdf50x
 
 
Školský vzdelávací program ikona pdf50x
Školské vzdelávacie programy v plnom znení sú k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy.
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery