default_mobilelogo

skola6

jedal300x
 
banner skoly internet finall300
 
proeumodvzd
 
florbal
 
int 2017 1
 
edu300x
 
unsk1
 
opspc
 
matura300x
 
portalvs300x
 
progecad300x

Študijný odbor 4210 M agropodnikanie

4 - ročné štúdium  ukončené maturitnou skúškou s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu. Absolvent je kvalifikovaný pracovník pre technicko-hospodársku a riadiacu činnosť v podnikoch, pre vedenie malých a stredných podnikov a samostatné podnikanie.
 
Žiaci sa zúčastňujú Dní poľa Selice, Dvorany nad Žitavou, Očová, Chovateľský deň Kočín, Victoria regia Piešťany a iné.
 
st5

V rámci štúdia si môže žiak zvoliť jedno z odborných zameraní:

16 pestovateľstvo

 • pestovanie poľných plodín
 • pestovanie záhradných plodín, ovocinárstvo a vinohradníctvo
 • viazanie a aranžovanie kvetín
 • ochrana rastlín proti chorobám a škodcom
 • alternatívne pestovanie bioplodín

04 farmárstvo

 • chov veľkých hospodárskych zvierat
 • chov malých hospodárskych zvierat
 • chov kožušinových zvierat
 • včelárstvo
 • pestovanie poľných a záhradných plodín
 • ekonomické pravidlá vedenia farmy
 • príprava podnikateľských plánov

 

Školský vzdelávací program ikona pdf50x  

Školské vzdelávacie programy v plnom znení sú k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy.

E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery