default_mobilelogo

skola6

jedal300x
 
banner skoly internet finall300
 
proeumodvzd
 
florbal
 
int 2017 1
 
edu300x
 
unsk1
 
opspc
 
matura300x
 
portalvs300x
 
progecad300x
Nadstavbové štúdium - 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Určený je pre absolventov trojročných učebných odborov. Získajú tak možnosť dosiahnuť úplné stredoškolské vzdelanie vo svojom odbore, ukončené maturitnou skúškou, čo im dáva ešte väčšiu možnosť uplatnenia v praxi.
 
Školský vzdelávací program ikona pdf50x
Školské vzdelávacie programy v plnom znení sú k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy.
 
 
 
Prihláška na nadstavbové štúdium ikona word2010x ikona pdf50x

1. Vyplňte prihlášku na nadstavbové štúdium.
2. Prihláška musí byť potvrdená lekárom, že ste schopní štúdia.
3. Priložte kópiu výučného listu, ak ste ukončili štúdium v minulom roku alebo
    v predchádzajúcich rokoch.
4. Doručte prihlášku osobne alebo poštou do školy do 31. mája.
 
 
Podmienky a kritériá prijímacieho konania ikona pdf50x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery