default_mobilelogo

skola6

Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet miest sa uskutočnia 19.júna 2018 ikona pdf30x
„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Dňa 9.5. 2017 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie na farme na Záhorí, kde chovajú mäsový dobytok (Simentál), mliekovej farmy (Holštajnský dobytok) a Jazdeckého klubu Agroartner, sr.o., kde sa zaoberajú chovom a športovým využitím koní, konkrétne plemena Slovenský teplokrvník. Ďakujeme Ing. Chovanovi a jeho kolegom za ich čas, sprevádzanie areálom, získanie nových poznatkov a praktického znázornenia chovu jednotlivých plemien, fungovania agroturizmu v tunajšom regione.
  • ex012017
  • ex022017
  • ex032017
  • ex042017
  • ex052017
  • ex062017
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery