default_mobilelogo

skola6

Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet miest sa uskutočnia 19.júna 2018 ikona pdf30x
„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na návšteve v SOŠ agrotechnickej v Topoľčanoch Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje mladých ľudí.
 
Priemerný vek zamestnancov v rezorte poľnohospodárstva je dnes takmer 50 rokov. Na jednej strane je to odvetvie, ktorého problémy fackujú zľava - sprava, no na druhej strane sa črtá príležitosť realizovať svoje sny o krásnej krajine a kvalitných domácich potravinách. V takomto duchu sa niesla návšteva Ing. Gabriely Matečnej, ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Strednej odbornej škole agrotechnickej v Topoľčanoch dňa 11.04.2017. Mladí zanietení poľnohospodári sa pani ministerke pochválili so svojimi úspechmi, predstavili svoje rodinné hospodárstva – Marián Petreje je rozhodnutý pokračovať v rodinnej tradícii a pestovať obilie, kukuricu, sóju a repku olejnú.
  • mpsr201701
  • mpsr201702
  • mpsr201703
  • mpsr201704
Radoslav Ducký sa venuje pestovaniu rýchlorastúcich drevín, konkrétne japonského topoľa, ktorý sami s otcom aj spracovávajú a  využívajú  na vykurovanie. Andrej Selčan sa pochválil  experimentmi, ktoré robia žiaci v rámci praxe v školskej záhrade a v skleníku. Jedným z takýchto experimentov bolo aj porovnanie výnosov pri 4 rôznych spôsoboch pestovania zemiakov – kontajnerové pestovanie, klasické pestovanie v riadkoch, na slame a na podložke zem – slama. V diskusii s pani ministerkou Ing. Matečnou sa žiaci dozvedeli podrobnosti o tom, ako mladý začínajúci farmár môže získať priame platby na hektár, rozdiskutovali úskalia výzvy na podporu mladých farmárov a prípravu druhej výzvy s upravenými podmienkami.
 
Žiaci sa zaujímali aj o vývoj poľnohospodárstva so zameraním na potraviny – konvenčné alebo GMO? Informovali sa, či sa neuvažuje s podporou chovu ošípaných, HD a hydiny na Slovensku, aby sme neboli odkázaní na dovoz nekvalitných potravín. Okrem toho sa zaujímali aj o podporu chovu včiel a pestovanie špeciálnych plodín – byliniek.
  • mpsr201705
  • mpsr201706
Cenné rady, ktoré žiaci získali, určite využijú v budúcnosti pri rozbiehaní svojich podnikateľských aktivít. Ďakujeme pani ministerke Ing. Gabriele Matečnej za návštevu a obohacujúcu diskusiu s našimi žiakmi, pánovi RNDr. Vladimírovi Gubišovi, vedúcemu odboru vzdelávania a kultúry UNSK za osobnú účasť a podporu tohto stretnutia, a kolegyniam Ing. Ingrid Fúzikovej Mgr. Dagmar Lojkovej a Ing. Anne Kišacovej za zorganizovanie tohto stretnutia.
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery