default_mobilelogo

skola6

Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet miest sa uskutočnia 19.júna 2018 ikona pdf30x
„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Dňa 8.3. 2017 sa na našej škole konal v poradí druhý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. Záujem bol veľký zo strany žiakov, ako aj rodičov. Mnohí využili možnosť vyskúšať si jazdu na traktori z dozorom inštruktora. Prišli aj tí najmenší zo starými rodičmi. Každoročne nás podporujú svojou agrotechnikou naši zmluvní partneri, nebolo to inak ani tentokrát. Ďakujeme firmám Agrics Nitra, Ematech Radošina, Selekt Horné Chlebany, súkromne hospodáriaci roľníci Bajcar, Petreje, ako aj firme Pankl, ktorá umožnila žiakom a rodičom spoznať výrobu podniku a oboznámila ich s duálnym a tradičným praktickým vyučovaním v ich firme.
 • dod2017001
 • dod2017002
 • dod2017003
 • dod2017004
 • dod2017005
 • dod2017006
 • dod2017009
 • dod2017010
 • dod2017011
 • dod2017012
 • dod2017013
 • dod2017014
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery