default_mobilelogo

skola6

Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet miest sa uskutočnia 19.júna 2018 ikona pdf30x
„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
V školskom roku 2017/2018 otvárame nový 3-ročný odbor nástrojár - praktické vyučovanie s novými CNC nástrojmi a frézami v školských dielňach a v zmluvných strojárskych firmách PANKL AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. a Welding.
 
3-ročný učebný odbor ukončený výučným listom
 
Absolvent ovláda: 
  • sústruženie
  • frézovanie
  • opravu kovoobrábacích a tvárniacich strojov
  • opravu a ostrenie nástrojov
  • údržbu strojov a nástrojov
  • tvarovanie materiálov
  • zhotovenie technických náčrtov a skíc
  • kontrolu kvality s použitím meradiel a meracích prístrojov
 
nastrojar2016
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery