default_mobilelogo

skola6

Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet miest sa uskutočnia 19.júna 2018 ikona pdf30x
„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Dňa 8.12. 2016 sa uskutočnila konferencia s názvom "Objav svoj talent". Cieľom tejto konferecie bolo predstavenie duálneho vzdelávania na našej škole, predstavenie profilu absolventa SOŠA Topoľčany, predstavenie nového študijného a učebného odboru, prezentácia našich žiakov o svojom odbornom vzdelávaní, prehliadka súťaže zručnosti v jazde traktorom v priamom prenose a súťaže vo vianočnom aranžovaní, to všetko je určené deťom a ich rodičom. Zúčastnili sa na nej zástupcovia zmluvných firiem, s ktorými škola spolupracuje, zástupcovia z CPPPaP a z Úradu práce.
 • konferencia2016001
 • konferencia2016002
 • konferencia2016003
 • konferencia2016004
 • konferencia2016005
 • konferencia2016006
 • konferencia2016007
 • konferencia2016008
 • konferencia2016009
 • konferencia2016010
 • konferencia2016011
 • konferencia2016012
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery